header

   

 

"Prin această inițiativă ne dorim să contribuim și la schimbarea percepției potrivit căreia marcajele rutiere sunt necesare doar pentru cosmetizarea localităților la începutul primăverii."

Ioan Matreș, director general S.C. Industrie Mică Prahova S.A.

 

   
AddThis Social Bookmark Button
Marți, 17 Iunie 2014 05:36

Datele privind expunerea

Pentru o bună înțelegere a evoluțiilor și a problemelor privind siguranța rutieră, datele privind expunerea sunt indispensabile. Acestea oferă informații cu privire la cum, unde și cât de departe călătoresc oamenii și cine sunt acești oameni. Odată cu informațiile privind accidentele, aceste informații permit calcularea riscului relativ implicat de deplasări în general sau pentru anumite modalități de transport, anumite tipuri de drumuri, sau anumite grupuri de oameni. Pe teritoriul întregii Europe, numărul de accidente rutiere a scăzut în ultimele decenii, în ciuda creșterii imense a mobilității. Însă această scădere nu este distribuită în mod egal pentru toate modalitățile de transport și nici pentru toate tipurile de drum sau toate tipurile de participanți la trafic. Dacă riscul pentru anumite tipuri de deplasări a rămas ridicat, poate fi necesară luarea de măsuri specifice pentru a recupera diferența sau pentru a împiedica creșterea numărului de accidente dacă un anumit tip de deplasare riscantă are șanse mari să crească în viitor. Pentru a evalua diferențele în ceea ce privește riscurile și evoluția lor, este necesar să se monitorizeze cu regularitate expunerea.

   
© S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.